Huisartsenpraktijk Hoeven

Herhaalrecept

U kunt via deze weg alleen herhaalmedicatie aanvragen die al eerder door ons is voorgeschreven, en die u moet blijven gebruiken.

LET OP: Medicatie die u van de specialist heeft gekregen, antibioticakuren of medicijnen die u al meer dan een half jaar niet heeft gebruikt, horen hier dus niet bij.
Neem daarvoor contact op met onze praktijk.

Aangevraagde recepten worden op werkdagen om 12:00u door onze praktijk verwerkt, en naar de apotheek gestuurd.


Please fill out the form below for your regular prescriptions. Repeat prescriptions are only possible for medication we have prescribed for you in the past, and which needs to be continued. 
All prescriptions we have received before 12:00 will be sent to the pharmacy the same day.

Uw gegevens / Your details
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely
Uw bestelling / Your order
Medicijn / Medicine * Sterkte / Strength Aantal / Dosage Gebruik / Use